Styrkemæssig sammenligning (ekvieffektive doser)

Vælg antal af milligram af det stof du vil sammenligne med de andre stoffer


Aldersfaktor: Efter: *)

... svarer til:

Stofmg Halveringstid (timer)
[aktiv metabolit]
Ophobning Stabil tilstand Ude efter
Alprazolam (Alprox®, Tafil®)6-12
Bromazepam (Bromam®, Lexotan®)10-20
Chlordiazepoxid (Klopoxid, Risolid®)5-30 [36-200]
Clobazam (Frisium®)12-60
Clonazepam (Rivotril®)18-50
Diazepam (Apozepam®, Hexalid®, Stesolid®, Valium®)20-100 [36-200]
Flunitrazepam (Flunipam®, Ronal®)18-26 [36-200]
Lorazepam (Lorabenz®, Temesta®)10-20
Lormetazepam (Pronoctan®)10-12
Nitrazepam (Apodorm®, Mogadon®, Pacisyn)15-38
Oxazepam (Alopam®, Oxabenz®, Oxapax)4-15
Triazolam (Halcion, Rilamir)2
Zaleplon (Sonata)5
Zolpidem (Eanox®, Nimadorm®, Stilnoct®)5
Zopiclone (Imoclone®, Imovane®, Imozop®)5-6

Husk, at under udskiftningen fra det middel, du er vant til, til Diazepam foretages ingen nedtrapning. Først når det hele er udskiftet til Diazepam, kan nedtrapningen fortsætte. Jvf. C. Heather Ashtons skemaer.

*) C. Heather Ashton har fundet styrkeforholdene efter sine erfaringer fra 12 år med sin klinik med nedtrapning af benzodiazepinafhængige.
Sundhedsstyrelsen har lavet styrkeforholdene ud fra begyndelsesdoserne for de enkelte midler (Rivotril undtaget).

Vedr. Clonazepam bemærk følgende: I Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler af 18. juni 2008 står i bilag 2 om den ekvieffektive (tilsvarende virkning) dosis Clonazepam i forhold til Diazepam, at 0,5 mg Clonazepam svarer til 5 mg Diazepam samt at kilden hertil er Professor C. Heather Ashton. Dette er ikke korrekt. I følge professor C. Heather Ashton svarer 0,5 mg Clonazepam til 10 mg Diazepam, altså til det dobbelte. Dette har betydning, hvis man vil skifte fra Clonazepam til Diazepam. Tilsvarende gælder hvis man vil skifte fra Clonazepam til et andet middel. /red.

Husk, at tallene kun er en rettesnor - der er individuelle forskelle.

Forklaringer:

Til beregningerne er anvendt den længste halveringstid, som er angivet i tabellen (dog ikke de aktive metabolitter).

Aktiv metabolit: Betyder virksomt nedbrydelsesprodukt. Under udskillelsen af nogle af benzodiazepinerne, dannes der i kroppen et nyt benzodiazepin = den aktive metabolit. For diazepams vedkommende er den mere aktiv og langvarig end det oprindelige middel1).

Aldersfaktor: Hos nogle ældre mennesker kan halveringstiden være forlænget op til 4 gange på grund af at processerne i leveren kan fungere langsommere hos ældre. Midlerne Lorazepam, Lormetazepam og Oxazepam har dog ikke nogen væsentlig længere halveringstid hos ældre, da disse midler primært udskilles gennem nyrene.1)

Ophobning: Da det tager en vis tid for medicinen at udskilles fra kroppen (halveringstiden), sker der en vis ophobning af medicinen, når man tager en fast mængde medicin med faste mellemrum. Ophobningen når dog kun en vis grænse, og fortsætter altså ikke til uanede højder. Kolonnen viser hvor meget medicin, der vil være ophobet i kroppen, når den stabile tilstand er nået.

Stabil tilstand: Den tid det tager at opnå en konstant og stabil mængde i kroppen. (Det vil selvfølgelig altid variere op og ned med det antal milligram, der indtages pr. gang.)

Ude efter: Man siger, at det tager 7 halveringstider for medicinen at forsvinde helt ud af kroppen. Sandheden er, at efter 7 halveringer er der mindre end 1% tilbage, og så tillader vi os at sige, at det hele er ude. (Dette har ikke noget at gøre med, hvor længe man kan måle stoffet i blodet. Det afhænger også af målemeoden.)
Det skal også påpeges, at dette ikke har noget at gøre med, hvor længe abstinenserne vil vare. Abstinenserne kan vare længe efter, at stoffet er ude af kroppen. Faktisk kulminerer de typisk, når stoffet er næsten ude af kroppen.

1) Kilde: Raben Rosenberg på medicin.dk

www.benzoinfo.dk anvender ikke cookies