Fra Forskningsnyt fra psykologi

Psykologisk angstbehandling billigere end medicin (2000, 9(6))

Som det fremgår af den foregående artikel, er der temmelig sikre tegn på, at psykologisk angstbehandling med kognitiv terapi er mindst lige så effektiv som medicinsk behandling på kort sigt og sandsynligvis noget mere effektiv på længere sigt: Der kommer væsentligt færre behandlingskrævende tilbagefald med psykologisk sammenlignet med medicinsk behandling.

I Danmark støtter det offentlige primært medicinsk behandling af angstlidelser i kraft af gratis psykiater-behandling, mens kognitiv terapi hos en psykolog må betales af patienten selv. Det kan, som det nævnes i den foregående artikel, forekomme urimeligt set fra patientens side, når man nu ved, at kognitiv terapi virker bedre på langt sigt. Men til gengæld kunne det måske være velbegrundet fra en samfundsøkonomisk side, hvis det er for dyrt at betale for psykologisk sammenlignet med medicinsk behandling.

Men er det nu dyrere med psykologisk sammenlignet med medicinsk behandling af angstlidelser? Det har tre forskere fra Harvard University i USA sat sig for at undersøge ganske grundigt.

De tre forskere benyttede sig af den omstændighed, at der ved deres universitet fandtes en klinik til behandling af angstlidelser, hvor nogle af medarbejderne benyttede medicinsk behandling, mens andre medarbejdere benyttede kognitiv adfærdsterapi.

Forskerne fulgte derfor de første 40 patienter, som efter et bestemt tidspunkt blev behandlet for paniklidelser med medicin, og 40 andre patienter, der i samme tidsrum fik kognitiv adfærdsterapi. I den sidstnævnte gruppe fik halvdelen, altså 20 patienter, individuel behandling, mens de 20 andre patienter fik kognitiv adfærdsterapi som gruppebehandling.

Efter den første behandlingsperiode på fire måneder var situationen den, at patienterne, der havde fået kognitiv adfærdsterapi - uanset om det var individuel eller i gruppe - havde fået det lidt bedre end patienterne, der havde fået medicinsk behandling. Forskerne konkluderer, at den psykologiske behandling "er mindst lige så god - og måske lidt bedre - end medicinsk behandling".

Men på dette tidspunkt havde den psykologiske behandling - som individuel terapi - dog også kostet noget mere, nemlig 1.200 dollars (ca. 10.000 kr.) pr. patient sammenlignet med den medicinske behandling, der gennemsnitligt havde kostet 850 dollars (ca. 7000 kr.) pr. patient. Til gengæld havde gennemsnitsprisen for psykologisk gruppebehandling været mere beskeden, nemlig 520 dollars (ca. 4.000 kr. pr. patient).

Ved efterundersøgelsen et år senere blev der foretaget en ny beregning, hvor man inkalkulerede de udgifter, der havde været til fornyet behandling - som følge af tilbagefald - i den mellemliggende periode.

På dette tidspunkt havde udgifterne til den medicinsk behandling i gennemsnit været på 2.300 dollars (ca. 17.000 kr.), mens udgifterne til de, der havde fået individuel psykoterapi, var på 1.350 dollars (ca. 11.000 kr.). Og som en klar vinder i denne økonomiske konkurrence om god og billig behandling kom gruppen, der havde fået psykologisk gruppebehandling, 525 dollars i gennemsnit (ca. 4.000 kr.).

Medicinsk behandling af panikangst kostede altså over fire gange så meget som psykologisk gruppebehandling - og ca. 50% mere end individuel psykologisk behandling. Der er ingen grund til at tro, at det ville være væsentligt anderledes i Danmark. På den baggrund ser det ud, som om det hverken for patienterne eller for samfundet kan betale sig at prioritere den medicinske behandling højere end den moderne psykologiske behandling med kognitiv adfærdsterapi, når det drejer sig om hjælp til de mange mennesker, der døjer med svær panikangst.

tn

Kilde: Otto, M.W., Pollack, M.H., & Maki, K.M. (2000). Empirically Supported Treatments for Panic Disorder: Costs, Benefits, and Stepped Care. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(4), 556-563.

Bragt på www.benzoinfo.dk med tilladelse fra Forskningsnyt fra Psykologien