Fra Forskningsnyt fra psykologi

Forebyggelse af tilbagevendende depressioner med kognitiv terapi (1998, 7(6))

Patienter med depression har en høj sandsynlighed for tilbagefald, idet helt op til 75% oplever en ny episode inden for en 10-årig periode. Sandsynligheden for tilbagefald øges med antallet af tidligere episoder. På denne baggrund anbefales det nu, at patienter med tre eller flere episoder tilbydes medicinsk fortsættelsesbehandling.

Kognitiv terapi er imidlertid fundet at kunne forebygge tilbagefald på kort sigt. Der er også enkelte undersøgelser, som tyder på, at den vil kunne forebygge nye depressive episoder, selv om undersøgelserne har været små og dårligt kontrollerede. En ny kontrolleret undersøgelser fra universitetshospitalet i Bologna har undersøgt, om kognitiv efterbehandling af patienter med gentagne depressive episoder nedsætter tilbagefaldshyppigheden.

Undersøgelsen omfattede 45 unipolare depressive patienter med mindst tre depressive episoder, som havde opnået tilfredsstillende resultat med antidepressiv medicinsk behandling i en periode på 3-5 mdr. Patienterne blev herefter tilfældigt fordelt til enten 1) fortsat medicinsk behandling og kognitiv terapi, eller 2) fortsat medicinsk behandling og støttende samtaler, i begge tilfælde af ½ times varighed hver anden uge over 20 uger, dvs. svarende til i alt 10 sessioner. Over denne periode blev medicinen gradvist nedtrappet, således at patienterne var medicinfrie i de to sidste sessioner.

Den kognitive terapi bestod af sådanne metoder, der er udviklet af Aaron T. Beck, rettet mod depressive restsymptomer, samt evt. af adfærdsterapi over for angstproblemer, suppleret med en diskussion af patientens livsstil for at forebygge stress i dagligdagen og fremme en tilfredsstillende tilværelse. Den samme psykiater forestod behandlingen i de to grupper.

Patienterne blev derefter fulgt løbende hver tredje måned over en to-årig periode. To år efter terapien havde fem patienter (25%) i gruppen med kognitiv terapi oplevet tilbagefald, mod 16 patienter (80%) i gruppen, som modtog støttende samtaler.

Resultatet kan sammenholdes med en engelsk undersøgelse, hvis foreløbige resultater tidligere er omtalt, hvor medicinsk vedligeholdelsesbehandling af patienter med gentagne depressioner blev sammenlignet med en månedlig session med kognitiv terapi (efter et indledende korttidsterapeutisk forløb) over en periode på 2 år (se Forskningsnyt, 1998, nr. 3). Der foreligger nu resultater fra hele undersøgelsesperioden. I denne undersøgelse, hvor altså patienterne i sammenligningsgruppen fik fuld dosis medicin i to år, klarede den kognitive terapi sig også bedst på alle måletidspunkter, selvom forskellene ikke var tilstrækkeligt sikre.

Undersøgelserne tyder på, at kognitiv terapi kan have forebyggende virkning over for gentagne depressioner. Med de prisbillige udgaver, der her er tale om, må det formodes, at psykoterapien vil kunne være et konkurrencedygtigt alternativ til medicinsk fortsættelsesbehandling ud fra omkostnings-nytte betragtninger.

eh

Kilder: Blackburn, I.-M. & Moore, G.E. (1998). Controlled acute and follow-up trial of cognitive therapy and pharmacotherapy in out-patients with recurrent depression. British Journal of Psychiatry. 171, 328-334.

Fava, G.A., Rafanelli, C., Grandi, S. et al. (1998). Prevention of recurrent depression with cognitive behavioral therapy. Archives of General Psychiatry, 55, 816-820.

Bragt på www.benzoinfo.dk med tilladelse fra Forskningsnyt fra Psykologien