Fra Forskningsnyt fra psykologi

Depressionsbehandling: Psykoterapi billigst på lang sigt (1998, 7(1))

Som omtalt i sidste nummer af Forskningsnyt verserer der en strid mellem læger og psykologer vedrørende behandling af depression. Lægerne anbefaler piller og psykologerne psykoterapi mod depression. Problemet er stort, fordi depressive lidelser tilsyneladende er den form for psykisk lidelse, der breder sig mest i disse år. Amerikanske og engelske undersøgelser tyder på, at hyppigheden af depression blot i de sidst 30-40 år er steget til omkring det tredobbelte. Der er ingen danske undersøgelser på dette område, men der er næppe grund til at antage, at danskere specielt skulle være skånet for depressioner - især ikke når man tager de høje danske selvmordstal i betragtning.

Forsøg på at finde ud af, hvad der virker bedst ved depressionsbehandling - piller eller psykoterapi - viser, at de forholdsvis "svære" depressioner, der kræver hospitalsindlæggelse, er bedst tjent med både medicinsk og psykologisk behandling. Men for de mange "moderate" depressioner, der ikke kræver hospitalsindlæggelse, er psykoterapi (af typen kognitiv adfærdsterapi) i de fleste undersøgelser fundet at være mere effektiv end medicin alene, og i flere undersøgelser er psykoterapi alene endog fundet at være ligeså effektiv som kombinationen af både medicin og psykoterapi. Fordelen ved psykoterapi viser sig især på længere sigt ved en større modstandsdygtighed mod senere at blive deprimeret ved modgang i livet, mens virkningen af medicin holder op, så snart man standser den medicinske behandling.

Til gengæld har man - især fra lægeside - ment, at den medicinske behandling er den billigste. Men nu viser nogle omfattende beregninger af David Antonuccio og medarbejdere i USA, at dette synspunkt ikke holder, i hvert når man ser på brugen af de for tiden meget udbredte depressionspiller af typen "lykke-piller". Antonuccio og medarbejdere har taget alle udgifter til de to typer af depressionsbehandling med i deres beregninger - pillernes høje pris, den højere pris på lægelig sammenlignet med psykologisk behandling, omkostningerne ved tabt arbejdsfortjeneste ved uarbejdsdygtighed også i forbindelse med flere tilbagefald efter medicinsk behandling og meget andet.

Beregningerne viste, at psykoterapi er 33% billigere end lykkepille-behandling set over en to-årig periode. Det drejer sig dog kun om den form for psykoterapi, der kaldes kognitiv adfærdsterapi.

I Danmark betaler det offentlige kun for behandling med lykkepiller via praktiserende læge eller psykiater. Deprimerede mennesker, der ikke er indlagt på hospital og som ønsker psykologisk behandling, må selv betale, på trods af at den psykologiske behandling kan være mere effektiv end den medicinske og oven i købet på lang sigt billigere for samfundet.

tn

Kilde: Antonuccio, D. O., Thomas, M. & Danton, W. G. (1997): A Cost-Effectiveness Analysis of Cognitive Behavior Therapy and Fluoxetine (Prozac) in the Treatment of Depression. Behavior Therapy 28, 187-210.

Bragt på www.benzoinfo.dk med tilladelse fra Forskningsnyt fra Psykologien