Fra Forskningsnyt fra psykologi

Unge amerikanske psykiatere hælder til medicinsk behandling (1996, 5(4))

En stor spørgeskemaundersøgelse blandt 435 repræsentativt udvalgte amerikanske psykiatere viser, at der i de senere år er sket et stort omslag i holdningen til, om man skal behandle psykiske lidelser med psykologiske eller medicinske metoder.

Når man ser på de ældre blandt de undersøgte psykiatere, finder man en tydelig tendens til at foretrække psykologisk behandling, især i form af psykoanalytisk terapi efter Freuds gamle opskrifter. Blandt de psykiatere, der er over 60 år, var der således over 3 gange så mange, der foretrak psykologisk frem for medicinsk behandling.

Når men derimod ser på de yngre psykiatere under 40 år, er det lige omvendt. Her er der over dobbelt så mange, der foretrækker at arbejde med medicinsk frem for psykologisk behandling.

Dette tydelige omslag blandt amerikanske psykiatere til fordel for medicinsk behandling har formodentlig især to årsager.

For det første er der faktisk i de senere år blevet fundet en række ganske effektive kemiske midler til afhjælpning af forskellige psykiske lidelser som skizofreni og depression.

Men derudover har det også vist sig, at de psykologiske behandlingsmetoder, der bygger på Freuds psykoanalytiske teori, ikke er nær så effektive til afhjælpning af psykiske lidelser som de mere moderne psykologiske behandlingsmetoder, der bygger på den nyere psykologiske grundforskning. Da disse nye psykologiske behandlingsmetoder ideelt kræver et kendskab til psykologisk grundforskning - et kendskab man kun kan få ved et universitetsstudium i psykologi - er det selvfølgelig en form for behandling, der bør udøves af universitetsuddannede psykologer og ikke egner sig til psykiatere, der har en lægevidenskabelig uddannelse.

På den baggrund tegner der sig et fremtidigt billede af det psykiatriske behandlingsarbejde, hvor lægerne (dvs. psykiaterne) står for den medicinske behandling, og psykologerne (dvs. de universitetsuddannede psykologer) står for den psykologiske behandling. Adskillige undersøgelser viser, at man især ved de sværeste lidelser opnår de bedste resultater ved en kombination af medicinsk og psykologisk behandling.

tn

Kilde: Bodkin, J. A., Klitzman, R. L. & Pope, H. G. (1995): Treatment Orientation and Associated Characteristics of North American Academic Psychiatrists. The Journal of Nervous and Mental Disease 183 (12), 729-735.

Bragt på www.benzoinfo.dk med tilladelse fra Forskningsnyt fra Psykologien