Fra Forskningsnyt fra psykologi

Depressionsbehandling: Psykoterapi holder bedre (1992, 1(6))

Alvorlige depressioner kan udover at medføre svær psykisk forpinthed også gøre sit offer helt uarbejdsdygtig i lange perioder, og endelig kan det medføre en alvorlig fare for selvmord. Af disse grunde er det selvfølgelig vigtigt, at man kan tilbyde en god og effektiv behandling mod denne plagsomme (og tiltagende) form for psykisk lidelse.

Der har været nogen polemik mellem læger (psykiatere) og psykologer, om hvorvidt depression bør behandles med medicin eller med psykoterapi. Når bortses fra de allermest deprimerede patienter, som man slet ikke kan behandle med psykoterapi, ser det nu ud til, at resultaterne fra en række undersøgelser i 1980'erne meget salomonisk har afgjort, at medicin og psykoterapi virker nogenlunde lige godt ved flertallet af depressive lidelser.

En ganske ny amerikansk undersøgelse fra universitetet i Minnesota har endnu engang fundet, at deprimerede patienter, der behandles med psykoterapi, får det nogenlunde lige så godt efter behandlingen som en gruppe patienter, der behandles med medicin. Men i denne nye undersøgelse har man for første gang gjort sig den ulejlighed at vende tilbage til patienterne 2 år efter behandlingen for at se, om virkningen af de to behandlingsmetoder nu også holdt sig lige så godt i det lange løb. Og det gjorde den bestemt ikke. Blandt de patienter, der var blevet behandlet med medicin, var der i de to år efter behandlingsperioden ophør indtrådt et alvorligt tilbagefald hos godt halvdelen af patienterne. Hos de patienter, der var blevet behandlet med psykoterapi, var det mindre end hver femte, der havde fået et tilbagefald.

De patienter, der var blevet behandlet med psykoterapi, havde altså fået en større "modstandskraft" mod tilbagefald end de, der var blevet behandlet med medicin. Det beror formodentlig på, at psykoterapi gør patienterne bedre istand til at modstå senere skuffelser og ærgrelser i livet uden at blive slået helt ud, altså uden at falde tilbage til depression igen.

Det skal understreges, at den psykoterapi, der her er tale om, er en ganske ny form for psykoterapi, der især er udviklet af amerikanske psykologer i de seneste 10-20 år. Terapien kaldes kognitiv adfærdsterapi og er helt forskellig fra Freuds gamle psykoanalytiske behandlingsmetode, der ifølge de fleste forskere ikke er egnet til depressionsbehandling.

(Kilde: Evans M.D. et al.: Differential relapse following cognitive therapi and pharmacotherapi for depression. Archives of General Psychiatry, 1992, vol. 49, 802-808).

Bragt på www.benzoinfo.dk med tilladelse fra Forskningsnyt fra Psykologien