Oversat fra Protracted Benzodiazepine Withdrawal Symptoms

Langvarige benzodiazepin-abstinenssymptomer

af Professor dr. med. C. HEATHER ASHTON, FRCP, 7. marts 2002.

En del mennesker er bange for, at nogle af benzo­diazepin-abstinens­symp­tomerne skal være per­ma­nen­te, og at de aldrig bliver helt raske.

De er især bekymrede for en forringelse af de kognitive funktioner (f.eks. hukommelse og tænkning) og andre langvarige symptomer som muskelsmerter og mave-tarm-forstyrrelser.

Folk med den slags bekymringer kan være helt rolige. Alt tyder på, at symptomerne næsten altid fortsætter med at aftage støt efter nedtrapning, selvom det kan tage lang tid - i nogle tilfælde op til flere år. De fleste mærker i tidens løb en tydelig forbedring, hvor symptomerne gradvis kommer ned på et niveau, der er langt fra så intenst som i begyndelsen af nedtrapningen, for efterhånden næsten at forsvinde helt. Alle undersøgelser viser langsom, men støt forbedring af den kognitive evne og de fysiske symptomer.

Selvom de fleste undersøgelser ikke har strakt sig ud over et år efter nedtrapning, tyder resultaterne på, at forbedringen fortsætter efter dette tidspunkt. Der er absolut ingen beviser for, at benzodiazepiner forårsager varig skade på hjernen, nervesystemet eller kroppen.

De, der plages af langvarige symptomer kan gøre meget for at hjælpe sig selv. F.eks.:

  1. Træn din krop. Fysisk aktivitet forbedrer cirkulation og funktion i både hjerne og krop. Find en motionsform, du kan lide: begynd forsigtigt, træn dig gradvis op og hold den regelmæssigt ved lige. Motion hjælper også på depression, formindsker træthed og giver bedre form.
  2. Træn din hjerne. Brug hjernen til at finde på metoder, der kan forbedre dens funktion: skriv lister, løs krydsord, find ud af, hvad der bekymrer dig mest - der er altid en udvej. Kognitiv genoptræning hjælper folk til at klare en midlertidig forværring.
  3. Få flere interesser. At finde en udadvendt interesse, som du skal arbejde med, beskæftiger hjernen, forbedrer motivationen, afleder opmærksomheden fra dine egne symptomer og kan måske endda hjælpe andre.
  4. Få ro i sjælen. Fremfor alt: hold op med at bekymre dig. Bekymring, frygt og ængstelse forværrer alle abstinenssymptomer. Mange af disse symptomer skyldes i virkeligheden ængstelse og er ikke tegn på skader i hjernen eller nervesystemet. De, der frygter nedtrapning, har meget mere intense symptomer end de, der bare tager det, som det kommer, og tænker positivt og afslappet på at blive helbredt.

Oversættelse: Elisabeth Schacht. Reviewed by psychiatrist Jens Frydenlund.