Benzodiazepiner:

Hvordan de virker og hvordan man nedtrapper

Medicinsk forskningsinformation fra en nedtrapningsklinik for benzodiazepiner

Fremgangsmåde ved nedtrapning af benzodiazepiner

Af professor dr. med. C HEATHER ASHTON, FRCP*)

Anden reviderede udgave. Thanks to psychiatrist Jens Frydenlund for review of the manual.

Bestil en trykt udgave     Vejledningen som PDF
Foredrag af C. heather Ashton på DVD - bestil her.   Smagsprøve på YouTube.
Ansvarsfralæggelse

Vejledningen er oversat fra BENZODIAZEPINES: HOW THEY WORK AND HOW TO WITHDRAW
*) Fellow of the Royal College of Physicians


Bragt på benzoinfo.dk med tilladelse fra professor C. Heather Ashton.
Published on benzoinfo.dk with permission from professor C. Heather Ashton.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

KAPITEL I

BENZODIAZEPINERNE: HVAD DE GØR I KROPPEN

Baggrund

Om dette kapitel

Benzodiazepinerne

Styrke

Udskillelseshastigheden

Tabel 1: BENZODIAZEPINER OG BESLÆGTEDE STOFFER

Varighed af virkningerne

Terapeutiske virkninger af benzodiazepiner

Tabel 2: TERAPEUTISKE VIRKNINGER AF BENZODIAZEPINER

Virkningsmekanismer

Figur 1. Tegning af virkningsmekanismerne af den naturlige neurotransmitter GABA (gamma-aminobutyric acid) og benzodiazepiner på nerveceller (neuroner) i hjernen

Uheldige virkninger af benzodiazepiner

Sløvhed

Interaktion med medicin

Forringelse af hukommelsen

Paradoksale ophidsende virkninger

Depression, følelsesmæssig sløvhed

Uheldige virkninger for ældre

Uheldige virkninger ved graviditet

Tolerance

Afhængighed

Afhængighed af terapeutiske doser

Ordineret høj dosis

Rekreativt benzodiazepinmisbrug

Social-økonomiske omkostninger ved langtidsbrug af benzodiazepiner

Tabel 3: Nogle social-økonomiske omkostninger ved langtidsbrug af benzodiazepiner

Yderligere læsning

Følgende læsning foreslås af oversætteren

KAPITEL II

HVORDAN MAN NEDTRAPPER BENZODIAZEPINER

Baggrund

Hvorfor du bør ophøre med benzodiazepiner

Før du begynder på at nedtrappe

1) Snak med din læge.

2) Sørg for at have passende psykologisk støtte

3) Kom i den rette sindsstemning

NEDTRAPNINGEN

1) Dosisnedsættelse

2) Skift til et langtidsvirkende benzodiazepin

3) Tilrettelæggelse og opfølgning af nedtrapningsskemaet

Nedtrapning af ældre mennesker

Antidepressiva

Yderligere læsning

Følgende læsning foreslås af oversætteren

SKEMAER TIL LANGSOM NEDTRAPNING

SKEMA 1 Nedtrapning fra høj dosis (6mg) Alprazolam dagligt

SKEMA 2 Nedtrapning fra Diazepam 40mg dagligt

SKEMA 3 Nedtrapning fra Lorazepam 6mg dagligt

SKEMA 4 Nedtrapning fra Nitrazepam 10mg til natten

SKEMA 5 Nedtrapning fra Clonazepam 1,5mg dagligt

SKEMA 6 Nedtrapning fra Clonazepam 3mg dagligt

SKEMA 7 Nedtrapning fra Alprazolam 4mg dagligt

SKEMA 8 Nedtrapning fra Lorazepam 3mg dagligt

SKEMA 9 Nedtrapning fra Temazepam 30mg til natten

SKEMA 10 Nedtrapning fra Oxazepam 20mg 3xdaglig (=60mg)

SKEMA 11 Nedtrapning fra Chlordiazepoxid 25mg 3xdagligt (=75mg)

SKEMA 12 Nedtrapning fra Zopiclone 15mg

TABEL 4. ANTIDEPRESSIVA

Vejledning for benzodiazepinbrugere, som også tager antidepressiva og ønsker at ophøre med begge midler:

KAPITEL III

BENZODIAZEPIN ABSTINENSSYMPTOMER, AKUTTE OG LANGVARIGE

Abstinensernes mekanismer

Akutte abstinenser

Tabel 5. BENZODIAZEPIN ABSTINENSSYMPTOMER

Individuelle symptomer, deres årsag og hvordan man håndterer dem

Søvnløshed, mareridt og forstyrret søvn

Forstyrrende minder

Panikanfald

Generaliseret angst, panik og fobier

Psykologiske teknikker

Supplerende teknikker

Øvelser og andre teknikker

Sansemæssig overfølsomhed

Depersonalisation, derealisation

Hallucinationer, illusioner, sanseforstyrrelser

Depressioner, aggressioner, og tvangstanker

Muskelsymptomer

Kropslige fornemmelser

Hjerte og lunger

Problemer med balancen

Fordøjelsesproblemer

Immunsystemet

Problemer med den indre sekretion

Kramper og krampetrækninger

Støttemedicin under benzodiazepinnedtrapning

Antidepressiva

Tabel 6. Abstinenser efter antidepressiva

Fysiske symptomer:

Psykologiske symptomer:

Beta-blokkere

Sovemidler og beroligende midler

Andre lægemidler

Brug af benzodiazepiner under og efter nedtrapningen

Mad, drikke og motion

Nedtrapningens forløb

Langvarige abstinenssymptomer

Tabel 7. NOGLE LANGVARIGE BENZODIAZEPIN ABSTINENSSYMPTOMER

Tabel 8. NOGLE MULIGE ÅRSAGER TIL LANGVARIGE BENZODIAZEPINABSTINENSER

Angst

Depression

Søvnløshed

Sansemæssige forstyrrelser og forstyrrelser i bevægeapparatet

Mulige mekanismer for de vedvarende sansemæssige symptomer og symptomer i bevægeapparatet

Dårlig hukommelse og erkendelse

Forårsager benzodiazepiner skader i hjernens struktur?

Mave-tarm symptomer

Håndtering af langvarige symptomer

Hvor længe bliver benzodiazepinerne i kroppen efter nedtrapningen?

Yderligere læsning

Følgende læsning foreslås af oversætteren

Tabel 9: Danske handelsnavne for benzodiazepiner

Tabel 10. Danske handelsnavne for benzodiazepinlignende midler:

Benzodiazepiner - Hvordan de virker & hvordan man nedtrapper

Medicinsk forskningsinformation fra en nedtrapningsklinik for benzodiazepiner

Af professor dr. med. C HEATHER ASHTON, FRCP

Fremgangsmåde ved nedtrapning af benzodiazepiner

Oversættelse: Steen Jarbøel

Indholdsfortegnelse · Indledning · Kapitel 1. · Kapitel 2. · Kapitel 2. Skemaer til langsom nedtrapning · Kapitel 3.

Top af siden · Ansvarsfralæggelse